logo-right

Габриела Христова

Адвокат

 

Правни сфери

Като един от младите членове на екипа на Пенков, Марков и партньори г-ца Христова практикува и развива своя опит в областта на дружественото и търговското право, търговските договори, международното право и правоприлагане, гражданския процес и конкурентното право.

Тя има опит в изготвянето на различни правни документи, както и в проучването на различни области на законодателството и проявява специален интерес към сливания и придобивания, данъчно право и несъстоятелност и ликвидация.


Освен това г-ца Христова е част от Работната група по Транспорт на Пенков, Марков и партньори.


По-важни проекти

Г-ца Христова е участвала в работните групи за подготовка на правни анализи, подготовка и участие в съдебни производства и производства по несъстоятелност, осъществяване на правно обслужване в областта на дружественото и търговското право, като част от ежедневната дейност на адвокатското дружество.

Г-ца Христова е участвала в предоставянето на правни съвети и консултации в следните по-важни проекти: Корпоративно и търговско право: консултиране на увеличаване на капитала на Balkan Star Automotive; Несъстоятелност и ликвидация: правни услуги във връзка с несъстоятелността и ликвидацията на групата Firstline Estates Bulgaria и във всички свързани процедури, в т.ч. застрахователни искове; Данъчно право: защита на интересите на Berlin Chemie AG в техните спорове с данъчните органи; Търговски договори: предоставяне на правни услуги на Volex; Общо съдействие и процесуално представителство: защита на интересите и правно обслужване, включително pro bono съдействие, на Американския колеж в София.

Публикации

  • Дигиталната революция при обществените поръчки, PMP Legal News, 2019 г.