logo-right

Койчо Маринов

Адвокат

 

Правни сфери

Г-н Маринов текущо предоставя правни консултации на български и чуждестранни клиенти във връзка със структуриране на сделки, посредством преобразуване, учредяване на нови дружества, прехвърляне на търговски предприятия и др.

Г-н Маринов има опит в изготвянето на консултации и правни документи, подготовката на търговски договори, извършването на проучвания и анализи за клиенти, в различни области и аспекти на гражданското право.

Г-н Маринов осъществява процесуално представителство по граждански и търговски спорове, изпълнително производство, международно право и административно право.

 

Проекти

Койчо Маринов е участвал в различни работни групи на „Пенков, Марков и партньори“  във връзка с изграждането и комерсиализирането на търговски център „Paradise center“,

Койчо Маринов е част от работни групи, сформирани с цел изготвянето на правен анализ на недвижими имоти и търговски предприятия.

Правно съдействие и процесуално представителство на „Глориент Инвестмънт БГ“ ООД във връзка с уреждане отношенията с „Техномаркет“ АД.