logo-right

Румяна Йорданова

Адвокат

 

Правни сфери

Румяна Йорданова е сред проактивните млади членове в екипа на „Пенков, Марков и партньори“. Доказателство за това са участията на г-жа Йорданова в телевизионни предавания, национални и международни форуми, както и на събития от групата на LEX MUNDI, част от които е и адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“.

Г-жа Йорданова притежава единствения световно признат сертификат за специалист в областта на поверителността и защитата на информация и лични данни - CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe).

Румяна е лектор на публични събития и част от специализирания екип по „Защита на личните данни“. Екипът към момента е реализирал над 100 проекта по привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR.

Младият адвокат текущо предоставя правни консултации на български и чуждестранни клиенти по отделни аспекти на дигиталното, корпоративното и бизнес право, а така също и структуриране на сделки в сферата на недвижимите имоти, придобивания, сливания, както и реорганизация, включително учредяавне на дружествени структури.

Паралелно с това, Румяна притежава и развива експертиза в областта на: Транспортното и Международното право, Защита на личните данни и поверителност, Корпоративно и дружествено право, Договорно и търговско право, Недвижими имоти, Сливания и придобивания, Банково право, Транспортно право, Дигитално право/IT аспекти, Киберсигурност и защита на информацията.

Проекти

Като член на екипа в „Пенков, Марков и партньори“ г-жа Йорданова взе участие в големите проекти по изготвяне на доклади за правни консултации, предоставяне на становища и съвети за водещи български и международни стопански субекти, програми за правно обучение, както и анализ и оценка на съответните фактически и правни основания.

Г-жа Йорданова е взела участие в проекти, които касаят предоставяне на комплексни услуги, включително в областта на защитата на лични данни, корпоративно право, сделки с недвижими имоти на едни от водещите в страната отраслови представители, съответно от сектор транспорт: „Шенкер“ ЕООД, „БДЖ – Пътнически превози“, „Петко Ангелов БГ“ ЕООД; сектор строителство и конструкции: „Артекс“ АД; производство и промишленост: „Балев Корпорейшън“ ЕООД; финансово и банково право: „Банка Пиреос България“ АД, „Д Банк“; IT сектор: Поликомп“ ООД, „Стемо“ ООД; хранително-ресторантьорски бранш: дружествата от групата на Happy.

Г-жа Йорданова притежава също и опит в подготовката на документация във връзка с участия в процедури по възлагане на обществени поръчки.