logo-right

Вяра Томова

Адвокат

 

Правни сфери

Вяра Томова е адвокат в Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“. Има практически опит в сферата на търговското и дружественото право, трудовото и миграционното право, облигационното право и конкурентното право, застрахователното право и процес. Участвала е в провеждането и изготвянето на редица правни анализи и становища за български и международни компании и корпорации.

Акцентът в практиката й в последните две години е поставен в сферата на законодателството, регламентиращо защитата на лични данни.

Наред с това, тя е активен член на специализираните работни групи в Дружеството, предоставящи правни услуги в областта на енергетиката, енергийната и ресурсна ефективност, регулаторни режими в сферата на фармакологичното право и търговията с лекарствени продукти, трудовата миграция и трудовата мобилност.
 

Проекти

Като част от екипа на „Пенков, Марков и партньори“ Вяра Томова ежедневно предоставя правни консултации на клиенти, изготвя необходимите правни документи, писмени становища и меморандуми, провежда проучвания на нормативната база и съдебната и регулаторна практика.

В рамките на участието си в специализираната работна група „Защита на личните данни“,  адвокат Томова е оказала правно съдействие за привеждане в съответствие с изискванията на   GDPR и на националното законодателство на дейността на редица български и международни компании, сред които АЕЦ Козлодуй ЕАД, Булгартрансгаз ЕАД, Топлофикация ЕАД, Общинска банка АД, Търговска банка Д АД, Пиреос Банк България АД, Национално бюро на българските автомобилни застрахователи, Колонад Иншурънс АД, Виена Иншурънс Груп и др.

Вяра Томова участва в работната група в дружеството, която се занимава с процесa по релокация на чуждестранни граждани в България. В тази връзка, тя има солиден опит в областта на трудовото и миграционното законодателство, в това число в процедурите за получаване на разрешение за работа и разрешение за пребиваване и всички свързани с това регулаторни изисквания.

Тя е участвала и в следните правни анализи: Продажбата на солидно портфолио от кредитни досиета на Уникредит Булбанк; трудово-правни и осигурително-правни въпроси, поставени от HCL Technology Ltd. с оглед бъдещ процес по релокация на чуждестранни граждани и разрастване на бизнеса на територията на България и др.
 

Публикации:

„Енергийната ефективност като възможност, а не като задължение“, списание „Ютилитис