logo-right

Красина Панова

Адвокат

 

Правни сфери

Г-жа Панова практикува в областта на облигационното, дружествено и търговско право, търговските договори, търговска несъстоятелност, вещно право и строителство, както и осъществява процесуално представителство в сферата на гражданското и административното право, и изпълнителният процес.


Проекти

Г-жа Панова взема активно участие в различни проекти, свързани с енергетика, търговска несъстоятелност, събиране и обезпечаване на вземания и др.