logo-right

Венцислав Семков

Адвокат

 

Правни сфери

Г-н Семков практикува в сферите на дружественото и търговското право, административното право, защита на конкуренцията, защита на потребителите, процесуално представителство в областта на гражданското и административно право.

Проекти

Като част от екипа на „Пенков, Марков и партньори“ г-н Семков участва в работни групи по различни въпроси в сферите на дружественото право, административното право, защита на конкуренцията, защита на потребителите, финансовото и банковото право, данъчното право, процесуалното представителство в съдебни спорове в областта на гражданското и административно право. Работил е по подготовката на необходимата документация във връзка с предоставянето на цялостно правно обслужване на клиенти на „Пенков, Марков и партньори“, а също така се е ангажирал с подготовката на правни становища, различни съдебни молби, съдебни жалби, договори и дружествена документация за различни задачи.

Конкурентно право: Г-н Семков има практически опит в предоставянето на правна помощ в областта на защита на конкуренцията и защита на потребителите, включително консултиране на клиенти по отношение на техните рекламни кампании и спазване на приложимите законови изисквания срещу нелоялната конкуренция, процесуално представителство в процедурата по контрол върху концентрациите между предприятия, предоставяне на правни съвети и помощ при картелни разследвания, държавни помощи и др. Сред клиентите, на които той е предоставил правна помощ, са: Uber, Загорка, НатурПродукт, Pierre-Fabre Dermo-Cosmetics, Еником-М, РААБЕ България, Магазини МАНИЯ, ДМ България, PEPCO, МВБ Трак енд Бъс България и т.н.

Дружествено и търговски право: Г-н Семков предоставя ежедневна правна помощ по различни въпроси от дружественото и търговското право, включително за учредяване на дружества, изготвяне на различни документи за извършване на промени в статута им, прехвърляне на акции, представителство по процедурите пред Търговския регистър, обжалване на неговите актове и т.н.

Той е оказвал правна помощ пред Българската народна банка във връзка с регистрацията на финансова институция в Регистъра на финансовите институции и свързаните с нея задачи.

В рамките на ежедневните си дейности в „Пенков, Марков и партньори“ г-н Семков участва в подготовката на правни становища, проучвания, консултации в областта на търговското и дружественото право, договорното право, режимите на съответствие със съответното законодателство и оценките във връзка с конкретни проекти.

 

Публикации

  • Практическо значение на залога като обезпечение върху бъдещи вземания. В съавторство с Павел Цанов, PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.
  • Допуска ли Европейският съюз двойно качество на стоките? PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.