logo-right

Ана Кръстева

Адвокат

 

Професионален опит

Адвокат Ана Кръстева, отличена от издания като Legal 500, практикува в областта на интелектуалната собственост, дружественото и търговско право, сливания и придобивания, трудовото право, както и някой аспекти на фармацевтичното право и данъчното право. Интересува се от smart contracts, NFT и различни аспекти на технологично, медийно и телекомуникационно право (TMT), комплайънс.

Проекти

Като част от екипа на „Пенков, Марков и партньори“ адвокат Ана Кръстева участва в обслужването на клиенти от различни сфери като автомобилна индустрия, банкови и небанкови институции, потребителски стоки, застраховане, производство, медии, IT (TMT), недвижими имоти, спорт, тютюн, електронна търговия, развлечения, здравеопазване, ИТ, издателска дейност, търговия на дребно, съдействие на стартиращи компании и други:

Интелектуална собственост: търговски марки (национални, международни, на Европейския съюз), дизайни, know-how, търговски тайни, домейни, съдействие в производства пред Патентно ведомство на Република България, Служба на Европейския Съюз за интелектуална собственост, Световна организация за интелектуална собственост, изготвяне и подаване на заявки за регистрации, подновявания, представителство по опозиции, възражения, заличаване, съдействие при нарушения; стратегии за закрила на обекти, предварителни проучвания, изготвяне на лицензионни споразумения и др.; авторско право: изготвяне на становища, различни видове договори за използване на произведения на изкуството, софтуер, EULA, T&C, продуцентски договори, становища относно защита на права в социални мрежи (Instagram, YouTube), за клиенти като Coca-Cola, Karelia Tobacco Company, Tiger Technology, NHL,  Berlin Chemie, Subway, мол Paradise, MAN Truck & Bus, Pierre Fabre, Klett  Group, Doverie, TBI Bank, Titan Cement Company, Arteks Engineering, SDK Secure, Naturprodukt / Dr. Theiss Naturwaren, Mondi, радио, медии, артисти-изпълнители, продуценти и др.

Търговско и дружествено право: регистрации в търговския регистър, изготвяне на различни видове търговски договори, правни становища, правни анализи на дружества, съдействие при сливания и придобивания, за клиенти като Nokia, Rakuten Inc. (Viber), Delivery Hero/ Food Panda, БиЕй Глас (BA Glass е един от най-големите мултинационални производители на стъкло), Tiger Technology, Everty, Tek Experts, Classic Maritime, Blue Lynx (водеща компания за набиране на персонал в Холандия, създадена през 1988 г.).

Трудово право: изготвяне на договори, правни становища, съдействие при изготвяне на бонусни схеми, включително предоставяне на акции, опции и крипто-активи на служители, съдействие в процедури за разрешения за работа тип Синя карта на Европейския съюз, съдействие за разрешения и договори на агенции за подбор на персонал, временна заетост и др., за клиенти като Rakuten (Viber), Acronis, Adecco Group, Pierre Fabre, Xella, Ubisoft Bulgaria, Zlatna Panega, Urbanise, Blue Lynx и др.

Фармацевтично право: регулиране на рекламата на лекарствени продукти, участие в изготвянето на правно ръководство относно рекламата на лекарствени продукти в България, регулиране на взаимоотношенията между фармацевтичните компании и медицинските специалисти; паралелен внос на лекарствени продукти: критерии на Съда на Европейския съюз и национална рамка, договори за клинични изпитвания (CTA, CTO, PI).

Данъчно право: данъчни аспекти на криптоактиви, предоставяне на бонуси в криптоактиви; предоставяне на акции и опции на служители, спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, корпоративни данъци и др.

Мерки срещу изпиране на пари: анализи на корпоративни структури, идентификация на действителни собственици, извършване на вътрешни проверки (Customer Due Diligence).

Whistleblowing – съответствие със законодателството за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Изготвяне на Комплайънс правни бюлетини.

 

Публикации

  • Какво е whistleblowing според Европейския съюз? В съавторство с Асен Апостолов, PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.
  • „Предпоследно“ – относно правното положение на заповедите на министъра на здравеопазването по време на ковид, „Актуално“, 2020 г.
  • Електронна идентичност – регулиране на дигиталното общество, фондация „Либре“, 2016 г.