logo-right

Ана Кръстева

Юрист

 

Професионален опит

Г-жа Кръстева, като един от младите членове на "Пенков, Марков и партньори" се специализира в областта на дружественото и търговско право, оказване на съдействие на стартиращи компании, прилагането на изискванията по Закона срещу мерките за изпиране на пари, интелектуалната собственост: търговски марки, дизайни и авторско право, съдействие пред Патентното ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, регулация на рекламата на лекарствени продукти, както и „Комплайънс“.


Правни сфери

Дружествено и търговско право, Търговски марки и дизайни, Авторско право, Мерки срещу изпиране на пари, Реклама на лекарствени продукти, „Комплайънс“.


Проекти

Като част от екипа на "Пенков, Марков и партньори"  Ана Кръстева участва в различни проекти, сред които:

Търговско и дружествено право: Подготовка на правни становища относно бонуси – акции/опции върху акции за резултат, предоставяни на български служители в чуждестранни дружества, сред които Raktuen, Inc. (Viber); Съдействие във връзка с корпоративни промени на търговски и публични дружества, като Индустриален капитал-холдинг и дружества от групата, Delivery Hero/Food Panda, съдействие при вливането на Амбалаж София-град в БиЕй Глас (BA Glass е един от най-големите мултинационални производители на стъкло); Съдействие за стартирането на бизнес в България на Blue Lynx (водеща компания за набиране на персонал в Холандия, създадена през 1988 г.); Съдействие във връзка с прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари на местни и чуждестранни търговски дружества: Златна Панега Цимент/Титан (водещ международен производител на цимент), BA Glass, дружества от групата Булфелд (предоставящи услуги, свързани с недвижими имоти); Интелектуална собственост: Изготвяне на предварителни анализи при планиране на стратегии за регистрации на търговски марки, изготвянето на документация, свързана с управление на права върху обекти на индустриална собственост, вкл. искове за нарушения, а също и процедури по регистрация и опозиции на марки пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, за клиенти като Karelia Tobacco Company, Subway, търговски център Paradise, участие в защитата на интересите на MAN Truck & Bus; Становища относно защита на права в социални мрежи - Instagram; Съдействие за изготвяне на договори в областта на авторското право и сродните му права и изготвяне на становища относно данъчно-правните им аспекти, за клиенти, сред които Klett Group (Анубис-Булвест, водеща издателска компания в Европа), Berlin-Chemie (фармацевтична компания), съдействие при предоставянето на правно становище относно авторско право на Националния център на културата (НДК); Изготвяне на ежемесечни Комплайънс правни бюлетини; Участие в изготвянето на правно ръководство относно рекламата на лекарствени продукти в България.


Публикации:

„Електронна идентичност“ – регулиране на дигиталното общество, фондация „Либре“, 2016 г.