logo-right

Мила Стоева

Юрист

 

Правни сфери

Като един от младите членове на екипа на „Пенков, Марков и партньори“, г-ца Стоева практикува и развива своя опит в областта на дружественото и търговското право, търговските договори, мерките срещу изпиране на пари и гражданския процес. 

Тя има опит в изготвянето на различни правни документи, както и в проучването на различни области на законодателството и проявява специален интерес към сливания и придобивания и капиталови пазари. 

Освен това, г-ца Стоева е част от специализираните работни групи по мерки срещу изпиране на пари и по граждански процес.

Проекти

Като част от екипа на „Пенков, Марков и партньори”, г-ца Стоева е участвала в  работните групи за подготовка на правен анализ на търговско предприятие, подготовка на операции с ценни книги, цедиране на вземания, подготовка и участие в производства по обезпечаване на искове и други съдебни производства, изготвяне на различни дружествени документи, правно съдействие на публични дружества, привеждане на дейността на задължените лица в съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Г-ца Стоева е участвала и в следните по-важни проекти: финансови регулации: изготвяне на консултации и становища за MoneyGram International Limited относно дейността на платежната институция в Република България; търговско и дружествено право: консултации и правно съдействие на дружествата от групата на „Индустриален капитал - Холдинг“ АД във връзка с различни корпоративни промени; несъстоятелност: правно съдействие на групата Firstline Estates Bulgaria и правен съвет във връзка с предявяване на вземания от кипърското застрахователно дружество „Олимпик“; граждански и административен процес: изготвяне на молби от името на  Toto S.p.A. Costruzioni Generali за обезпечение на бъдещи и на висящи искове; изготвяне и подаване на жалби от името на производители на зелена енергия срещу Решение СП-1 („нетно специфично производство на електрическа енергия“) на Комисия за енергийно и водно регулиране; мерки срещу изпиране на пари: правно съдействие във връзка с изискванията по Закона за мерките срещу изпиране на пари и идентифициране на действителен собственик на български и чуждестранни дружества, в това число „Загорка“ АД, „Пийк и Клопенбург“ ЕООД, „Кауфланд България“ ЕООД и др.