logo-right

Платен стаж

PM&P дълги години има договор с юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” за отпускане на две стипендии годишно за студенти с интерес в търговското и дружествено право.

Тази форма обаче се оказва не най-ефективната, особено от гледна точка на избора на кандидатите, както и по-нататъшното тяхно израстване, въпреки усилията на PM&P да им предоставя поле за изява.

Междувременно силно се диверсифицира и дейността на дружеството, включително в такива области като телекомуникации, IT, енергетика, фармацевтично право и др.

Поради това PM&P променя подхода си, като понастоящем не предоставя стипендии, а дава възможност при регламентирани условия на около 10 – 12 младежи да започнат платен стаж в PM&P.

В тази връзка най-много държим на личния ангажимент и желание, отлично владеене на английски език, като познания по немски са преимущество, възприемане на нашите вътрешни правила и стандарти, фирмена култура, етика и точност.

Заинтересованите могат да попълнят съответния формуляр за кандидатстване.