logo-right

Светлин Адриянов

Съдружник

Професионален опит

Правни сфери

Г-н Адриянов има значителен опит в консултирането и представителството на клиенти в областта на правото на конкуренцията, защитата на потребителите, приватизацията и чуждестранните инвестиции, сливания и придобивания, банково финансиране и обезпечения, както и процесуално представителство.

Светлин Адриянов е многократно посочван от издания като Chambers, Legal 500 и др. като водещ специалист в областта на правото на конкуренцията в България.

Проекти

Конкурентно право: От 1997 г. досега г-н Адриянов е участвал в многобройни проекти на PM&P във всички аспекти на конкурентното право. Те включват както концентрации на стопанска дейност от световен мащаб, като сливанията на Hewlett Packard с Compaq, BASF с American Cyanamid Company, Pernod Ricard с Allied Domecq, джойнт венчър на Daimler с руската КАМАЗ и др., така и значителни концентрации на националния пазар с определящо за практиката на конкурентните органи значение като приватизацията на държавния телекомуникационен монополист Българска телекомуникационна компания АД, преструктурирането на циментовия пазар с взаимни прехвърляния на местни предприятия между големите участници като Titan, Holcim и др. Г-н Адриянов е участвал в знакови картелни разследвания на българската Комисия за защита на конкуренцията, като например разследването срещу търговските вериги за търговия на дребно, срещу асоциацията на циментопроизводителите, срещу асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители и нейните членове, и др., както и в някои от най-съществените разследвания за злоупотреби с господстващо пазарно положение, като например срещу Coca Cola Hellenic Bottling Company. Г-н Адриянов е един от на-опитните български адвокати в тази област. Той е сред най-опитните специалисти в България в областта на нелоялната конкуренция, като е представлявал както международни, така и местни компании, сред които CocaCola Hellenic Bottling, Загорка (от групата Heineken), Carrera y Carrera, Chipita и др. Приватизация, инвестиции и финансиране: Като член на екипа на PM&P г-н Адриянов е участвал в многобройни приватизационни и инвестиционни проекти в България за придобиване на компании от финансовия сектор (ОББ, Пощенска банка и др.), производството (Ариана АД, Роял Фуудс)), услугите (БТК АД) и т.н. Наред с това той има и значителен опит в проекти за банкови финансирания, както в частния сектор (финансиранията на Целхарт, Балканфарма и др.), така и в публичния (финансирането на ФЛАГ АД). Освен това той е съветвал и представлявал клиенти на PM&P при стартирането и/или развитието на техния бизнес в страната (като Pierre Fabre Dermo Cosmetique, Willi Betz) и в чужбина, включително преструктуриране на бизнеса на клиенти на адвокатското дружество в страни от Централна Азия. Със своята аналитичност и способност бързо да идентифицира проблемите, г-н Адриянов има значителен принос в PM&P. Процесуално представителство: Г-н Адриянов е участвал като процесуален представител в някои от най-значителните дела, водени от адвокатското дружество, като например делото по иск срещу банка за неизплатени задължения по банкови гаранции за над 2 000 000 Евро, сложно арбитражно дело с множество насрещни искове за задължения, произтичащи от договори за строителство на стойност над 10 милиона Евро, и др. Г-н Адриянов участва и в редица pro bono проекти на PM&P, като в тази връзка обслужва Американския колеж в България, Асоциацията на производителите на козметика и етерични масла, Българската тенис асоциация и др.

 

Публикации

 • „Дружествено право”, правен анализ, публикуван в „Bulgaria and EU – Institutional Infrastructure”, издание на Центъра за изследване на демокрацията, София, 1997 г. (в съавторство с Димитър Славчев)
 • “Bulgaria” , “Anti-Cartel Enforcement Worldwide”, Volume I, Cambridge University Press 2009
 • “Bulgaria”, “Merger Control Worldwide”, Volume I, Cambridge University Press 2012 (в съавторство с Владимир Пенков)
 • Bulgaria Chapter - Cartels & Leniency 2013, International Comparative Legal Guides 2013 (в съавторство с Владимир Пенков)
 • „Правен режим на чуждестранните инвестиции”, Lega InterConsult Newsletter, бр. 1, 2000
 • „Защита на конкуренцията – проблеми и тенденции“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 2, 2000 г.
 • „Рекламните игри в светлината на Закона за защита на конкуренцията“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 3, 2001 г.
 • „Изменения в Закона за защита на конкуренцията“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 9 – 10, 2003 г.
 • „Промени в Търговския закон – факт и необходимост“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 11 – 12, 2003 г.  в-к „Дневник” (4 май 2004)
 • „Рекламни игри и защита на конкуренцията – нова практика на Комисията за защита на конкуренцията“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 13, 2004 г., в-к „Дневник” (22 юли 2004) (в съавторство с Владимир Пенков
 • „Законът за защита срещу дискриминацията и съдебната практика“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 13, 2004 г. (в съавторство с Лилия Банакиева)
 • „Новите стари критерии за рекламните игри“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 20, 2006 г.
 • „Възможен ли е апорт на дружествен дял“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 21, 2006 г.
 • „Критерии за уведомяване на Комисията за защита на конкуренцията при концентрация“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 22, 2007 г.
 • „Нови средства за защита при разследване от органа на конкуренцията“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 24, 2008 г.
 • „Европейска ли е очакваната нова уредба на нелоялната конкуренция?“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 25, 2008 г
 • „Опасно равнопоставяне на нелоялната конкуренция със забранените споразумения и злоупотребите с господстващото положение“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 26 – 27, 2009 г. (в съавторство с Владимир Пенков)
 • „Новите санкции за нелоялна конкуренция – защитник или унищожител на свободната стопанска инициатива?“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 28 – 29, 2010 г. (в съавторство с Владимир Пенков)
 • „Могат ли организации с нестопанска цел да участват в търговски дружества?“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 31 – 32, 2011 г.
 • „Нови ограничения за бизнеса в конкурентното законодателство“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 33 – 34, 2012 г.
 • „Още за „забранените“ промоции“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 33 – 34, 2012 г.
 • „Правно значение на вписванията в книгата на акционерите“, Lega InterConsult Newsletter, бр. 35, 2013 г.