logo-right

Светослав Димитров

Управляващ съдружник

Професионален опит

Правни сфери

Г-н Димитров е ръководител на работните групи на IT, Медии и телекомуникации; Енергетика и природни ресурси; Държавни регулации и IP и търговски марки и има дългогодишен опит в различни аспекти на търговското и дружественото право, сливанията и придобиванията, процесуалното представителство пред държавните съдилища и доброволните арбитражи.

Проекти

Г-н Димитров е бил част от екипа на PM&P при предоставянето на правни съвети и консултации в следните ключови проекти: Инвестиционни проекти: Coca-Cola Hellenic Bottling Company при придобиването на Банкя - предприятие за бутилиране на минерални води. Ръководеният от г-н Димитров екип обслужва производители на енергия от възобновяеми източници – слънце, вятър и вода, за изграждане на техните проекти, с обща инсталирана мощност около 1 940 MW, което е значителна част от този тип проекти в България. Сред имената на клиентите са CEZ s.a, Enertrag – водещ немски производител на енергия от ВЕИ, Xiangtan Electric Manufacturing Group Corporation – водещ китайски производител на вятърни турбини и на енергия от ВЕИ, Innovative Wind Concepts – немски производител на енергия от ВЕИ, партньор на Siemens,  Innimmo, Solar Vision и др. Държавни регулации: Г-н Димитров е ръководил екипа, който консултира Кериър БГ и Gity България по отношение на кандидатурата за получаване на разрешение за предоставяне на електронни съобщения чрез мрежа ог типа WiMax; консултирл е Gold Telecom по отношение на промени в техния лиценз за осъществяване на електронни съобщения.. Той е член на екипа на PM&P за консултиране на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), който също участва и в работните групи на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), Българската ветроенергийна асоциация и Българската фотоволтаична асоциация, които разглеждат правните аспекти и разработват предложения за изменение на енергийното законодателство. Г-н Димитров е участвал в подготовката на становище до Министерството на транспорта и съобщенията, отнасящи се до правото на Комисията за регулиране на съобщенията за разрешаване на спорове между оператори и потребителите и е член на работната група за изготвяне на промени в Закона за далекосъобщенията (2003-2007), а по-късно и на проекта на Закон за електронните съобщения (2007). Сливания и придобивания: Г-н Димитров е бил важен член на екипа, който е съветвал AIG в успешнана сделка за придобиване на акциите на Advent International от Българска телекомуникационна компания. Той е ръководител на екипа съветващ собствениците на Radio City в сделка за прехвърляне на 67% от акциите си на Communicorp Ltd; участва при предоставянето на правни услуги на Хостинг БТ и VBox в сделката за прехвърлянето на 100 % от акциите на NetInfo.BG. Г-н Димитров участва при структурирането и предоставянето на комплексни правни услуги на Innimmo Investments в сделка, с която придобива 100 % от акциите на Кредибул от SG Consumer Finance SA, както и в последващото преструктуриране на бизнеса и свързаните с това сделки за продажба на вземания с TBI Bank и Микро Кредит и успешното развитие на кредитната дейност на Микро Кредит в областта на микрокредитирането; участва също в сделката за прехвърлянето на акции от група от дружества под контрола на Innimmo Investments на i_s_a_ Solar GmbH; съдейства при структурирането на сделката и успешните преговори за продажба на фотоволтаичен парк от Solar Vision на Toshiba; спомага за структуриране на сделки, успешни преговори и осъществяването им като правен съветник на Graess Solartechnik във връзка с множество на брой сделките за придобиване на фотоволтаични паркове за около 50 MW. Процесуално представителство: Г-н Димитров е част от екипа представлявал Енертраг в спора му с Националната електрическа компания пред Арбитражния съд при БТПП, в който съдът потвърждава валидността на предварителния договор за присъединяване към електропреносната мрежа на вятърен проект за около 500 MW, в последствие потвърдено от ВКС; г-н Димитров представлява Carrier BG пред ВАС, в съдебен процес успешно завършен със задължаване на Комисията за регулиране на съобщенията за издаване на разрешение за осъществяване на електронни съобщения; той е един от основните адвокати в брой успешни административни дела, представляващи Българска фотоволтаична асоциация и ВЕИ производители срещу Решение Ц-33 на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за определяне на временна цена за достъп до мрежата;

 

Публикации

 • Новият проект на Закона за електронните съобщения  - 2007, ИК Труд и право;
 • Новият проект на Закона за електронните съобщения  - 2007 – продължение, ИК Труд и право;
 • Новият Закон за електронните съобщения, ИК Труд и право;
 • Решаването на спорове от Комисията за регулиране на спорове – предизвикателство или реалност, ИК Труд и право;
 • Преносимост на номерата – новото предизвикателство пред телекомуникационния пазар в България, Lega InterConsult Newsletter;
 • Достатъчна ли е защитата на търговската марка при регистрация на домейни в областта .bg?,  Lega InterConsult Newsletter;
 • Нови правила за изграждането на далекосъобщителните кабелни мрежи, Lega InterConsult Newsletter;
 • Регулиране на телекомуникационния пазар и припокриване на компетентности, Lega InterConsult Newsletter;
 • Разрешаването на спорове – новото предизвикателство пред Комисията за регулиране на съобщенията, Lega InterConsult Newsletter;
 • Модерните комуникационни технологии си пробиват път и в България, Lega InterConsult Newsletter;
 • Предизвикателства на универсална далекосъобщителна услуга в България,  Lega InterConsult Newsletter;
 • Публикации в броевете на The Mergers and Acquisitions Review за 2009 и 2010 г., в раздела третиращ България.
 • Множество публикации във в. Дневник, в. Витшафсблат - Германия, сп. Ютилитис и сп. Пазари и Право