logo-right

Живко Седларски

Адвокат

Професионален опит

Правни сфери

Г-н Седларски има дългогодишен опит в различни аспекти на националното данъчно право търговското, дружественото и международното, сливанията и придобиванията. Също така, г-н Седларски е придобил съществен опит във вътрешните фирмени разследвания и съответствието на корпоратовната политика със съществуващото законодателство.

Проекти

Г-н Седларски е бил част от екипа на CMS при предоставянето на правни съвети и консултации в различни ключови проекти: Инвестиционни проекти: Обслужване на австрийски клиенти в закупуването на производствени енергийни централи от възобновяеми енергийни източници. Обслужване на водеща световна фирма производител на малц при закупуването на производствени мощности в България. Консултации на международни клиенти във връзка с откриването на дъщерни предприятия на територията на България и др. Данъчно право: Г-н Седларски е представлявал различни международни клиенти (предимно големи данъкоплатци) при споровете им с данъчната администрация, като успешно е защитавал техните интереси. Също така е изготвял данъчната структура при навлизането на българския пазар на международни корпорации. Държавни регулации: Г-н Седларски участва в работната група по съответствието на корпоративните политики с българското законодателство на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Един от основателите и ковчежник на Международната Данъчна асоциация – клон България, която разглежда правните аспекти и разработва предложения за изменение на данъчното законодателство. Сливания и придобивания: Г-н Седларски е бил важен член на екипа, който е съветвал Телеком Австрия в успешната сделка за придобиване на акциите на Blizoo Media and Broadband.  Г-н Седларски е бил и част от екипа, който е съветвал Quarzwerke Group при придобиването на Каолин АД. Процесуално представителство: Г-н Седларски е защитавал интересите на своите клиенти (юридически лица) в споровете с техните съконтрахенти. В допълнение, г-н Седларски е бил част от екипа, който успешно е довел до събиране на голяма част от вземанията и активите на международна банкова и лизингова институция. Банково и Финансово право: Г-н Седларски е бил важен член на екипа който е представялвал водеща световна група от банкови институции финансиращи разрастването на международна група, действаща в сферата на хранителната промишленост. Също така, г-н Седларски, като част от специализиран екип, който е подпомагал австрийска банкова институция във връзка с пристъпване към принудително изпълнение на съществуващите обезпечения и последващото успешно продаване на активите, обект на инвестицията. Оперативно обслужване: Консултиране на водеща австрийска лизингова компания при разрешаване на споровете с клиенти и съдействие при сътрудничеството с компетентните власти. Консултиране на международни клиенти при извършване на редовната им дейност на територията на Република България.

Публикации

Множество публикации свързани с данъчното облагане в CMS blog.