logo-right

Executive Brain Trust: Владимир Пенков, Искра Стефанова, Светлин Адриянов, Александър Стефанов, Николай Цветанов

 

Работна група Иван Марков: Иван Марков, Лъчезар Райчев, Смилена Хрусанова, Емил Лукаев, Лилия Хаджийска, Борис Лазаров, Пламен Вълканов, Олег Доцев, Ана Кръстева, Борис Иванов

 

Работна група Светлин Адриянов: Светлин Адриянов, Александър Стефанов, Веляна Христова, Юра Минчева, Майкъл Тенев, Антон Тотков, Габриела Христова, Венцислав Семков

 

Работна група Милена Гайдарска: Милена Гайдарска, Радост Георгиева, Атанас Вълов, Койчо Маринов, Мария Пашалиева, Василена Горанова, Моника Георгиева

 

Работна група Николай Цветанов: Николай Цветанов, Роман Стоянов, Живко Седларски, Ралица Тихова, Асен Апостолов, Йордан Политов, Лора Георгиева, Стоян Таранджийски, Ивана Кръстева