logo-right

! Коледно тържество на "Пенков, Марков и партньори"

27 Декември 2006

На 20.12.2006 г. в Гранд Хотел София се проведе традиционното вече годишно Коледно тържество на Пенков, Марков и партньори. На него присъстваха всички асоциирани членове на дружеството, както и гости - юристи, оказвали правно съдействие, като общият им брой надхвърли 130 души. Управляващият съдружник, г-н Владимир Пенков, поздрави присъстващите като отбеляза, че изминалата година е била изключително успешна за дружеството и неговите членове, като се е подобрило още повече качеството на работа изразяващо се в доволни клиенти. Основна причина за това е голямата мотивация както на юристи, така и на функционалните помощни служби и стриктното спазване на вътрешните правила което се отчете и от втория одит по ISO 9001:2000 направено от Бюро Веритас.