logo-right

! Владимир Пенков изнесе презентация на кръгла маса „Необходими законодателни промени за подобряване работата на Търговския регистър”, организирана от AmCham

10 Юни 2010

Адв. Пенков изнесе презентация на тема „Предложения за изменения на Закона за търговския регистър”, като в своя анализ той акцентира като най-важни предложенията за представителството на търговците, възможността при пропуски същите да бъдат поправени преди отказ от регистъра, процедурата за защита на личните данни, фирменото наименование, както и съкратена процедура за служебна ликвидация на търговци, които не са пререгистрирани, с оглед наближаващия краен срок в края на тази година.

Събитието, на което присъстваха посланици, представители на правителството, народни представители и членове на неправителствени организации, се проведе на 8 юни в Народното събрание и бе четвърта поредна кръгла маса организирана в рамките на проекта „Увеличаване на транспарентността и отговорността на Търговския регистър” – инициатива на AmCham, в партньорство с други бизнес организации.