logo-right

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” участва на енергиен форум в Република Сърбия

08 Февруари 2011

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” получи специална покана за участие в проведения на 03.02.2011 г. в Белград, Република Сърбия форум на тема „Нови възможности за инвестиции в енергийни и инфраструктури проекти в Република Сърбия”.

Адвокат Роман Стоянов и адвокат Николай Цветанов от екипа по енергийно право на Дружеството взеха активно участие в проведените дискусии и изнесените презентации, включително предоставиха информация за Енергийната Политика на България и основните предимства за инвеститорите, които проектът за нов Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, гарантира.

Макар, че форумът беше озаглавен „Нови възможности за инвестиции в енергийни и инфраструктури проекти в Република Сърбия”, акцентът в дискусиите падна върху развитието на Балканския регион като цяло.

На събитието присъства и изнесе презентация Проф. д-р Никола Ражакович – държавен секретар на Министерство на Рудодобива и Енергетиката на Република Сърбия. Той предостави някои интересни статистически данни за развитието на енергийния пазар на Република Сърбия, както и информация за развитието на някои по-големи инфраструктури проекти в балканската държава, които същевременно са свързани с развитието на енергетиката и инфраструктурата на Балканския полуостров като цяло.

Засегната беше темата за доизграждането на Коридор Номер 8, който има огромно значение за развитието на региона.

Сред експертите в дискусиите бяха представители на ресорното Министерство на Рудодобива и Енергетиката на Република Сърбия, Министерство на околната среда и  устройственото планиране на Република Сърбия, Австрийско-Израелската Търговска Камара, Австрийското Посолство в Република Сърбия, представители на банковия сектор, експерти от водещите сръбски и Балкански адвокатски кантори, както и представители на бизнеса в Австрия и Балканския регион.