logo-right

Carrefour предостави франчайз за България

24 Февруари 2011

В резултат на извършената през втората половина на 2010 г. реорганизация на Групата Carrefour на Балканите чрез засилване участието на Групата Маринопулос се стигна до преобразуването на българското дружество КМБ България ЕАД (с предишно наименование Карфур България АД). Досега КМБ България ЕАД е открило и управлява хипермаркети от веригата „Carrefour” последователно в Бургас, Пловдив, София, Варна и Русе. Преобразуването на КМБ България ЕАД бе осъществено с ангажираното съдействие на екип от експерти по търговско право и сливания на „Пенков, Марков и партньори”.

С оглед осигуряването на стабилна и дългосрочна договорно-правна основа за успешно стопанисване на съществуващите хипермаркети от веригата „Carrefour” и планово откриване на нови, на КМБ България ЕАД бе предоставен франчайз от страна на оторизираната компания в рамките на Групата Carrefour. По силата на Франчайзинговия договор КМБ България ЕАД получава необходимите права да открива нови магазини с търговските знаци на Carrefour, да ползва търговските марки на Carrefour, а също и да продава в тези магазини продукти с регистрираните от Carrefour търговски наименования.

Като предпочитана правна кантора на Групата Маринопулос за България, „Пенков, Марков и партньори” ще продължи и занапред да осъществява комплексното правно обслужване на КМБ България ЕАД и да съдейства за експанзията на Групата в областта на търговията на дребно в съответствие с нейните планове. В тази връзка предстои откриването на нови хипермаркети и супермаркети от веригата Carrefour