logo-right

! Традиционна коледна вечеря на „Пенков, Марков и партньори”

28 Декември 2010

На 23.12.2010 г. в хотел  „Шератон” се състоя ежегодната коледна вечеря на „Пенков, Марков и партньори”, на която по традиция присъстваха както екипът на дружеството, така и представители на дружества – клиенти, партньори и доставчици на „Пенков, Марков и партньори”.

В своята приветствена реч към гостите на събитието Управляващият съдружник адв. Владимир Пенков направи анализ на предприетите през годината антикризисни мерки и постигнатите резултати и изрази своята увереност, че въпреки съществуващите трудности на пазара и обективно свития обем от чуждестранни инвестиции „Пенков, Марков и партньори” ще остане водещ правен офис в много от областите на разнообразната си практика и с общите усилия на екипа си ще продължи да завоюва нови пазарни ниши.  Г-н Пенков заяви също, че политиката на дружеството и през идващата 2011 година ще бъде насочена към запазване на съществуващия екип и неговото попълване с млади перспективни колеги с оглед постигане на високите цели, които си поставя „Пенков, Марков и партньори”.

На коледната вечеря бяха раздадени за трети път и станалите традиционни за дружеството  статуетки „Български лъв”, с които за особени заслуги през изминалата година бяха отличени представители на счетоводната фирма „Афа” ООД за тяхната всеотдайна работа по цялостното счетоводно обслужване на „Пенков, Марков и партньори”, както и Мануела Димитрова за качествената и ефективна работа и за постигнатия значителен напредък в организацията на дейността на секретариата.