logo-right

! Тийм билдинг на „Пенков, Марков и партньори” 2010

17 Септември 2010

За седма поредна година, между 08.09.2010 – 11.09.2010, в село Чифлик, община Троян, се проведе традиционният тиийм билдинг на „Пенков, Марков и партньори”. Акцент на тазгодишното мероприятие бе разнообразието и съчетаването на различни видове упражнения, в част от които намериха отражение новите професионални приоритети, свързани с разширяване дела на процесуланото представителство за сметка на консултантската дейност.

По време на тийм билдинга, екипът на „Пенков, Марков и партньори” бе разделен на три отбора, които взеха дейно участие в предварително подготвените игри. За първи път тази година беше силно застъпен състезателният елемент.

През първия ден се проведе заниманието „Хайдушки нрави”, включващо ориентиране, стрелба с лък и пушка, както и езда на кон, която предизвика приятни емоции у участниците.

Всички се забавляваха, а изненадващият обяд – барбекю на жар на поляната затвърди усещането за чудесно прекарване.

 Особено полезна в професионално отношение се оказа играта от втория ден, симулираща арбитражен съд, наречена „Опити върху справедливостта”. Въпреки че анализът на резултатите разкри както някои слабости в подхода при решаването на поставената задача, все пак беше отчетен потенциалът на екипите за справяне със сложни правни задачи в рамките на много кратък период от време.  

Отборният елемент на игрите и проявилият се дух на взаимопомощ се запази и през заключителния трети ден – „Три в едно - неочаквано добра комбинация”, където еднозначно се показа, че дори и извън офисите на „Пенков, Марков и партньори”, всеки може да се довери на своя съотборник в труден момент.

Доверие и всеотдайност, две от качествата, върху които години наред се гради непоклатимото име на адвокатската кантора, бяха основополагащи фактори по време на целия трейнинг. В резултат на мероприятието бяха заздравени връзките, както между отделните съдружници и адвокати, така и между отделните звена в Дружеството.