logo-right

Бизнес среща Германия - България

14 Ноември 2005

На 8 ноември в НДК в София бе проведена бизнес среща Германия – България, посветена на сътрудничеството на фирми от двете страни, свързани със строителството, околната среда и техника за общините и промишлеността.

Присъстваха около 50 души между които и 13 ръководители на фирми и бизнесмени от Германия. Срещата бе ръководена и модерирана от заместник – председателя на БТПП и Изпълнителен управляващ съдружник на Пенков, Марков и партньори Владимир Пенков. Доклади изнесоха ръководителя на търговското представителство на германското посолство Бернд Гантер, директора в Министерството на икономиката и труда в Германия Хелге Толксдроф, изпълнителния директор на Германо – Българската индустриално – търговска камара Митко Василев, както и представители на Министерството на енергетиката и икономиката и Агенцията за малки и средни предприятия.

Особено внимание беше отделено на възможностите за развитие на инвестиционния климат, за сътрудничество на българските малки и средни предприятия, съвместно с германски партньори, включително и по проекти, финансирани от ЕС, както и на степента на подготвеност на България и изводите от последния доклад на ЕК за страната. След тази среща бе открита кооперационна борса между български и германски фирми.