logo-right

Световна среща на водещи юристи (Годишна конференция на LEX MUNDI, Прага 22-25 септември 2005 г.)

03 Октомври 2005

От 22 до 25 септември в Прага, Чешка Република, се проведе Годишната и Регионална за Европа/Среден Изток/ Африка конференция на водещата в света асоциация на независими правни фирми Lex Mundi. С над 500 участници от близо 100 членуващи фирми, конференцията беше най-голямата в историята на организацията.

ЛИК Пенков Марков и партньори беше представена от Димитър Славчев, управляващ съдружник по административните въпроси, Светлин Адриянов, управляващ съдружник по човешките ресурси и отговорен за контактите с Lex Mundi, и Лъчезар Райчев, съдружник. Делегатите взеха активно участие както в общите сесии така и в заседанията на отделните работни групи – анти-тръст, конкуренция и търговия (Светлин Адриянов), недвижими имоти (Светлин Адриянов), разрешаване на спорове (Димитър Славчев) и международни сделки (Лъчезар Райчев).

Особен интерес имаше към въпросите, свързани с условията за инвестиции и особено с режима на придобиване и разпореждане с недвижими имоти в Източна Европа. Представителите на ЛИК Пенков Марков и партньори споделиха с колегите от другите членуващи фирми своя професионален опит и познания, както и опита от подготовката и сертифицирането на фирмата по стандартите ИСО 9001:2001 за управление на правните услуги.