logo-right

Сътрудничество с Консултантски център по европейски програми „Люлин”

16 Февруари 2013

На 02.02.2013 г. „Пенков, Марков и партньори” сключи дългосрочно споразумение с Консултантски център по европейски програми „Люлин”  за сътрудничество при предлагането на правни консултации в следните сфери:

в областта на корпоративните сливанията и придобиванията, посреднически услуги при набиране на средства от местни, регионални и световни финансови институции,  консултиране в областта на първично публично предлагане, професионални консултации в областта на корпоративното финансиране, корпоративно и финансово преструктуриране.

За повече информация, моля посетете следния адрес:

http://evroproekti.org/bg/za-nas/153-2013-03-06-07-54-20