logo-right

"Пенков, Марков и партньори" участва в среща, на която Атанас Папаризов представи българската ядрена енергетика пред представителите на ядрената индустрия в Брюксел

25 Ноември 2008

На 13 ноември Атанас Папаризов, член на Европейския парламент от Групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС), представи пред NULUC (Nuclear Lunch Club) развитието на ядрения сектор в България и особено перспективите с оглед на проекта за нова ядрена мощност в Белене. NULUC e асоциацията на фирмите, занимаващи се с производството на ядрена енергия и ядрени технологии. Тя провежда ежемесечно дискусии по основни проблеми на развитието на отрасъла и по дейността в европейските институции в подкрепа на ядрената енергетика.
Организатор на срещата е "Уестингхаус", компания изцяло ориентирана към предоставянето на услуги в областта на ядрената енергетика. В дискусията взеха участие представители на най-големите световни енергийни компании, като например RWE и др.
Николай Кискинов от екипа по енергийно право на "Пенков, Марков и партньори" подпомага, на място в Брюксел, Атанас Папаризов в работата му по Третия енергиен пакет на Европейския съюз. Чрез активното си участие в подготовката на актовете в сферата на енергетиката на европейско ниво, в "Пенков, Марков и партньори" се стремим да сме подготвени за предстоящите съществени промени, които се очакват след приемането на пакета Климат-Енергетика и Третия енергиен пакет.