logo-right

Работни групи по проблематиката на малките и средни предприятия (МСП), към Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП при Министерство на икономиката и енергетиката, инициатива „Бизнесът предлага“

01 Октомври 2013

Адвокатите от „Пенков, Марков и партньори” Светлин Адриянов и Роман Стоянов активно участваха в инициатива „Бизнесът предлага на Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП, насочена към изготвянето на ефективни мерки за насърчаване на малкия  и средния бизнес.

Водени от своя опит в ежедневната работа с клиенти от различни бизнес сфери, споделените с тях трудности и възможни решения на проблемите, нашите колеги участваха дейно в работните групи на инициативата, като подготвиха и представиха конкретни предложения за мерки (практически и правни) за подобряване на бизнес средата и насърчаване на МСП. Предложенията бяха включени в окончателните доклади на работните групи.