logo-right

Новата спогодба за избягване на двойно данъчно облагане между България и Швейцария

03 Юни 2013

Адвокатите от PM&P Светлин Адриянов и Роман Стоянов, посетиха семинар на тема The New Double Taxation Treaty between Bulgaria and Switzerland, Tax Event, организиран от Ernst&  Young и Българо-швейцарска търговска камара, който се проведе на 30.05.2013 г. в хотел „Хилтън”, София.

Представени на семинара бяха някои основни аспекти на новата Спогодба за избягвате на двойното данъчно облагане между България и Конфедерация Швейцария. Спогодбата бе ратифицирана от Народното събрание на 26.02.2013 г. и отмени предходната спогодба между двете държави. Новата спогодба, за разлика от предходната, съдържа разпоредби относно обмен на информация, включително представляваща банкова тайна, с което се цели осигуряване на прозрачност по отношение на транзакциите и дължимите данъци. Очакванията са по този начин да отпадне данъчната тайна между България и Швейцария, и данъчните власти да могат да получават информация за сметките на българи в швейцарски банки.