logo-right

Доклад на Световната банка „Златен растеж: Как да се върне лустрото на европейския икономически модел”

19 Март 2012

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” бе поканено да присъства при представянето на доклада на Световната банка „Златен растеж: Как да се върне лустрото на европейския икономически модел”, проведен на 15.03.2012 г. в НДК.

Представянето събра повече от 100 представители от високи нива в правителството, Народното събрание, частния сектор, учени и дипломати.

Докладът представи един от неговите авторите, г-н Индермит Гил, главен икономист на Световната банка за Европа и Централна Азия, който посочи, че през последните десетилетия Европа, следвайки златното правило за растеж, е изградила уникален икономически модел, основан на баланс между това колко хората трябва да работят, колко да спестяват и да инвестират, за да могат бъдещите поколения да живеят поне толкова добре, колкото настоящите. България също става част от европейския модел за златен растеж, като се възползва от икономическото сближаване. Изправени сме обаче пред неблагоприятна динамика на дълга както и тежки демографски тенденции, като все повече се отправят призиви към „нов модел за растеж”.

Кратко представяне на икономическата и финансовата ситуация в страната направи министърът на финансите, г-н Симеон Дянков, който отговори и на въпроси, поставени от представители на бизнеса и научните среди.