logo-right

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” участва в годишното събрание на Гръцкия бизнес съвет в България

26 Април 2013

Като член на Гръцкия бизнес съвет в България, екипът на „Пенков, Марков и партньори” участва в годишното Общо събрание на съвета, проведено на 23.04.2013 г. На събранието бе представен и приет отчетът на съвета за 2012 г., беше дискутиран и одобрен бюджет за 2013 г., както и бяха избрани двама нови членове на Съвета на директорите. На събранието PM&P бе представено от колегите ни Иван Марков и Роман Стоянов.