logo-right

Среща на работната група по конкуренция, анти-тръст и търговия при Lex Mundi в Истанбул

04 Ноември 2013

На 31 октомври и 1 ноември в Истанбул се проведе среща на работната група по конкуренция, анти-тръст и търговия при ЛексМунди, в която взеха участие над 30 специалисти в областта на конкурентното право от повече от 20 държави. Бяха обсъдени актуални въпроси на конкурентното право като картелните споразумения, свързани с електронната търговия, отговорността на компаниите майки за нарушения на конкурентното право, извършени от дъщерни дружества, както и новостите в областта на конкурентното право на отделните държави.

PM&P беше представлявано на срещата от Светлин Адриянов, който запозна участниците с особеностите на правото на конкуренцията в България, както и с новостите в материята и в частност с въпросите свързани с търговията на дребно и проблемите с търговските вериги и с проектите за изменение на ЗЗК за въвеждане на понятието за „значителна пазарна сила“.