logo-right

Lex Mundi Litigation, Arbitration and Dispute Resolution Practice Group and Product Safety and Product Liability Practice Group Joint EuropeanMeeting в Лисабон, Португалия

17 Октомври 2013

На 12-ти и 13-ти септември в Лисабон се проведе съвместна среща на работните групи при Lex Mundi по Процесуално представителство, арбитраж и разрешаване на спорове и по Безопасност на стоките и отговорност за безопасността на стоките. В срещата участваха над 25 специалисти в посочените сфери на правото и бяха обсъдени въпроси, свързани с особеностите и режима на колективните искове в Европейското законодателство, в националното законодателство на държавите-членки на ЕС, както и в Швейцария и САЩ. Беше представена и презентация на тема тълкуването на договорите в международния арбитраж, както и кратко представяне отговорност за безопасността на стоките светлината на колективните искове. От екипа на „Пенков, Марков и партньори“ в срещата участва Веляна Христова.