logo-right

Lex Mundi Leadership Summit and Annual Meeting в Амстердам

16 Май 2013

От 9-ти до 11-ти май в Амстердам, Холандия под безупречното домакинство на колегите ни адвокатска кантора HouthoffBuruma – изключителен член на LexMundi за Холандия се проведе Годишната конференция на LexMundi. В конференцията взеха участие над 170 участници от преобладаващата част от световните държави, в които организацията е представена, като имаше силно участие от европейските адвокатски кантори членове на организацията. Екипът на Пенков, Марков и партньори беше представен от колегите ни Роман Стоянов, Веляна Христова и Юра Минчева.

По време на работните срещи и обсъждания беше поставен особен акцент върху предизвикателствата на актуалния пазар на правни услуги и значението да се предоставя „правна услуга в правилния контекст на конкретната нужда на клиента, съдържаща комплексен съвет със знание, разбиране и анализ на относимата бизнес, технологична, икономическа или индустриална среда“. Правният съвет по мярка като основен способ за овладяване на предизвикателствата на времето и промяната винаги е бил сред основните принципи също и във фирмената култура на "Пенков, Марков и партньори".