logo-right

! Обучение на ученици от Националната търговско-банкова гимназия

16 Юли 2012

Като част от своята обществена ангажираност и водени от желанието да инспирираме интереса на по-младите към адвокатската професия, екипът на PM&P, в периода 06.06.2012 г. до 09.07.2012 г., проведе обучение на над 30 ученици от Националната търговско-банкова гимназия.

Обучението се проведе в 7 цикъла, ръководени от колегите ни адв. Милена Гайдарска и адв. Николай Цветанов и обхващаше различни сфери на гражданското право и процес, сред които избрани аспекти на търговското, дружественото право, практически занятия по тренировъчен съдебен процес и пр.

Лектори на отделните сесии бяха почти всички членове на екипa, а заради демонстрираното усърдие, активно участие и интерес към обучението всички участвали ученици получиха официални грамоти от управляващия съдружник на дружеството адв. Владимир Пенков.