logo-right

Lex Mundi Workshop в Белград

19 Юни 2013

От 13 до 16 юни в Белград, Сърбия, при отличната организация осъществена с помощта на домакините от адвокатско дружество Jankovic Popovic& Mitic, се проведе Workshop на тема Bargaining Process and Negotiations Techniques на водещата асоциация на независими правни фирми LexMundi.

На събитието присъстваха повече от 50 адвокати от Централна и Източна Европа като „Пенков, Марков и партньори” бяха представени от Александър Стефанов, Николай Цветанов, Христо Хинков и Паула Славкова. Обучението беше проведено като поредица от бизнес преговори, като при всеки един от тях, участниците бяха поставяни в различни роли: инвеститор, адвокат на инвеститора, продавач, адвокат на продавача и др., при различни сценарии и зададени цели. По този начин, обучаваните можаха да погледнат една и съща сделка от различни гледни точки и да поучат опит за някои специфични техники и начин на поведение за успешно водене на преговори.

Освен проведеното обучение, се състояха и различни форуми и дискусии, чиято цел бе изграждане на стратегия на правните офиси, членуващи в организацията за оптимизация и доразвиване на предоставяните правни услуги и връзката с клиентите в условията на конкретната икономическа действителност.