logo-right

! Традиционна коледна вечеря на „Пенков, Марков и партньори”

22 Декември 2008

На 19.12.2008 г. в Хотел Грийнвил в София екипът на „Пенков, Марков и партньори” се събра на традиционната си коледна вечеря в компанията на членовете на екипа заедно с техните семейства, всички асоциирани адвокати, както и специални гости.

На празничната вечеря беше поставено началото на една нова традиция – връчването на статуетките „Български лъв” за особен принос към дружеството.

Управляващият съдружник Владимир Пенков лично удостои със почетна статуетка „Български лъв” г-н Иван Марков за големия му принос като съдружник в увеличаване ефективността на правната работа и постоянно проявявана ангажираност за реализиране целите на дружеството, г-н Светлин Адриянов за това, че като съдружник проявява изключителна задълбоченост в анализите си, голяма работоспособност и ангажираност към дружеството, г-жа Милена Гайдарска за много добрия резултат и сплотяването в работната група, израстването й като съдружник и проявената голяма работоспособност и ангажираност към дружеството и не на последно място г-жа Искра Стефанова за големия й принос при изработването и внедряването на най-модерната интранет-система, както и проявена голяма ангажираност към дружеството при прилагането на новата управленска структура и вътрешните правила.