logo-right

! Коучинг семинар в Хисар

08 Юли 2013

От 3-ти до 6-ти юли 2013 г. в Хисар беше проведен Коучинг Семинар на тема „Програма (мозъчен тръст) за развитие, стратегии и промяна“, съвместно организиран от Kalev.bg Learning Academy for Solutions и с участието на целия екип на PM&P.

Мотото на семинара беше „Положителни решения за бъдещето. Днес!“

На семинара участваха Кирил Калев и Кристина Крънчева, като в творчески дух и с участието на адвокатите като ментори, бяха разменени мнения относно мотивацията за промяна и развитие, промени в управлението или подмяна на управлението, като се имаха предвид трите „стълба“ на програмата – ръководство, партньори, сътрудници; бизнес организация, личности; програма за развитие, стратегия и промяна.

Главен акцент беше поставен на въпросите за етиката, поведението и дисциплината от гледна точка на комуникацията и обратната връзка, както и визията за бъдещето, включваща личната мотивация на екипа.

Семинарът беше част от дългосрочната програма на PM&P, свързана с мотивацията и визията, мисията и стратегията за развитие на офиса, при съблюдаване на изградената фирмена култура.