logo-right

! Високо посещение на Германска делегация

15 Април 2013

На 12.04.2013 г. се състоя среща и работен обяд в офиса на „Пенков, Марков и партньори“ с високопоставена германска делегация, ръководена от Главния управител на Асоциацията на германските индустриално-търговски камари д-р Мартин Ванслебен, която беше на посещение в България по повод юбилея „20 години Германската икономика в България“ под мотото „Заедно постигаме повече“ и за участие в конференцията „Германия – страна на иновации“ с участието и на българския президент – г-н Росен Плевнелиев.

На срещата при „Пенков, Марков и партньори“ присъстваха д-р Мартин Ванслебен, д-р Бено Бунзе, управител на германската държавна агенция за инвестиции и външна търговия, г-н Томас Пфане, ръководител на икономическия отдел към Посолството на Федерална Република Германия в България, д-р Митко Василев, Главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара и др., а от страна на „Пенков, Марков и партньори“ – г-н Владимир Пенков - управляващ съдружник, г-жа Искра Стефанова - изпълнителен директор, г-н Светлин Адриянов - съдружник, както и адвокатите, които обслужват германски клиенти – г-н Александър Стефанов, г-жа Веляна Христова и г-жа Радост Георгиева.

Г-н Ванслебен и делегацията бяха впечатлени от ретро изложбата на техниката използвана от адвокатското дружество при създаването му и проследиха историята на фирмата. Наред с интересния разговор, свързан с икономическото положение в България, гостите проявиха голям интерес и към анализа на управляващия съдружник, свързан с актуалните въпроси на инвестиционния климат в страната и състоянието на съдебната ни система.

Горната среща беше едно добро продължение на задълбоченото сътрудничество между „Пенков, Марков и партньори“ и Германо-българската индустриално-търговска камара.