logo-right

Десето ежегодно издание на BalREc

27 Ноември 2013

На 25 ноември 2013 г. в гр. София се проведе десетото ежегодното издание на BalREc – конференция за инвестиционни проекти и пазар на недвижими имоти - на тема „Преструктуриране на недвижимите имоти и инвестиционните проекти в новата икономическа реалност. Как да запазим и увеличим стойността на активите?”

В конференцията взеха участие експерти от най-активните компании от сферата на инвестиционните проекти в България - инвеститори и инвестиционни фондове, банки, строителни компании, архитекти, консултанти, асет мениджъри. Предмет на дискусия и анализ бяха пазарните тенденции и прогнози за развитието на различните сегменти от пазара на недвижими имоти – офиси, жилищни и търговски площи, както и политико-икономическите фактори, които предопределят тези тенденции.

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и Партньори“ беше представлявано от адв. Милена Гайдарска, която взе участие като спикър в панел „Нови тенденции, играчи и инвестиционни стратегии при търговските центрове и търговските вериги.“ Участниците в панела направиха равносметка за изминалата 2013 г. - отчете се сравнително добра запълняемост на търговските центрове, възможностите за привличане на нови марки, които все още не са представени на българския пазар,  тенденция към търсене не само на добра локация, но и на специфична идентичност на търговските центрове в условията на остра конкурентна среда. По време на дискусията бяха очертани и тенденциите в преговорите между наемодатели и наематели на търговски площи по отношение на срочността на договорите и неустойките като инструмент за гарантиране на договорения срок, наемните нива, контрола при определяне на наема върху оборота, специфични клаузи изисквани от наемателите (occupancy & co-tenancy клаузи) и др. Като една от най-важните предпоставки за успешност на този род проекти в условията на сравнително ниска покупателна способност на населението (особено в провинциалните градове) и агресивна конкурента среда бе посочено намирането на разумен баланс в отношенията между наематели и наемодатели.

Изказванията на участниците в конференция като цяло оставиха впечатление за лек ръст в развитието на пазара за 2013 г. и за умерено оптимистични тенденции за следващата година.