logo-right

Инвестиционно-данъчен съвет беше учреден към БТПП

04 Ноември 2004

На 28 октомври към БТПП беше учреден инвестиционно-данъчен съвет, който да обсъжда въпроси, свързани с подобряването на инвестиционния климат в България и на данъчния режим и практиката на данъчните органи. За председател на съвета е избран зам.-председателят на БТПП Владимир Пенков. Заместник-председатели са управителят на “Сименс Информейшън енд Комюникейшън” ЕООД Франц Херман, директорът на “Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД Тодор Бургуджиев и Тодор Табаков, член на Управителния съвет на БТПП. Главен секретар ще бъде управителят на “Ейч Ви Би лизинг ООД” Драган Георгиев.

В съвета по право членуват представители на всички фирми, преки членове на БТПП, които ползват пълен пакет от услуги. Сред тях са “ДЗИ Банк”, “Загорка” АД, “АВЛ – София”, “Бългериан Вип Турс” ООД, “Сименс Информейшън енд Комюникейшън” ЕООД, “Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани Бългаприя” АД, “Ейч Ви Би лизинг ООД” , “Слънчев бряг” АД, “А С Е Холдинг”, “Дружба” АД, “Петрол” АД, “Мобилтел” ЕАД, “СКФ Берингс България” ЕАД, “Видима” АД, “Актавис” АД . В него могат да участват и изтъкнати експерти от правно-икономическата област.

Съветът ще разглеждат общи проблеми, свързани с осъществяването на инвестиционна дейност в България; формулиране и обосноваване на предложения за законодателни промени, насочени към подобряване на инвестиционния климат и преодоляване на проблеми на инвеститорите; иницииране провеждането на кръгли маси, семинари и други мероприятия, свързани с данъчния режим; обсъждане и предлагане на нови механизми за подобряване на отношенията между бизнес средите и държавните органи.

Съветът ще заседава всеки месец и ще поддържа контакти с държавни и общински органи и институции, неправителствени организации и търговски дружества.