logo-right

Бизнес обяд и дискусия с Министъра на икономиката и енергетиката

16 Декември 2013

На 14.12.2013 г. в хотел Хилтън в София се проведе бизнес обяд и дискусия с Министъра на икономиката и енергетиката на Република България – г-н Драгомир Стойнев, организирана от AmCham на тема „Мерки за стимулиране на инвестициите и подобряване на икономическия климат през 2014 & Новите технологии като ключов фактор за постигане на икономически ръст, според американския опит”.

На събитието участваха представители на бизнеса, на минната индустрия, неправителствени организации, представители на IT сектора, сектора на услугите, както и на Посолството на САЩ в Република България. Участие в мероприятието, взеха и Светослав Димитров и Роман Стоянов – партньори в PM&P, както и колегите ни Веляна Христова и Николай Цветанов.

По време на дискусията с г-н Стойнев бяха повдигнати въпроси, свързани със забавянето на либерализирането на енергийния пазар, прекратяването на оперативни програми за финансиране на IT сектора, развитието на планирания технологичен парк и осигурителните прагове. Светослав Димитров се обърна към Министъра с въпроси относно начина на определяне на размера на новата такса за ВЕИ производителите, както и извършването на предварителна оценка на въздействието на таксата върху същите, като подкрепи въпросите си с примерна калкулация на очаквания ефект на въведената такса върху произволен малък до среден производител на енергия от ВЕИ. От калкулацията стана ясно, че се очаква таксата да има пагубен ефект върху сектора в рамките на срок от няколко години.