logo-right

Общо събиране на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

17 Декември 2013

За първи път в новообзаведената конферентна зала на Бизнес център „Доверие“ беше проведено общо събиране на всички колеги от екипа на PM&P.

Управляващият съдружник, г-н Владимир Пенков направи задълбочен анализ на постигнатите през годината резултати, като обърна особено внимание на постиженията, но и все още допусканите слабости в организацията на работата на работните групи.

Постижение на дружеството е пълното функциониране на вътрешната информационна интранет система, електронното архиварне на счетоводството и договорите, както и значително подобрената обратна връзка с клиентите.

Обърна се внимание и върху необходимостта от използване на синергия, с оглед увеличаване не само на ефективността, но и на качеството на работата. Г-н Пенков изтъкна, че само така може да се проявят сравнителните предимства на адвокатското дружество и то да се утвърди още повече като водещо в страната.