logo-right

Бизнес обяд и дискусия с Премиера на Република България

22 Януари 2014

На 16.01.2014 г. в хотел Шератон в София, при огромен интерес от страна на медиите се проведе традиционния, организиран от AmCham бизнес обяд с Министър председателя на Република България г-н Пламен Орешарски и заместниците му - Министъра на труда и социалната политика г-н Хасан Адемов и Министъра на регионалното развитие г-жа Десислава Терзиева.

Както и през изминали години, Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ и този път подкрепи организацията на мероприятието предвид важността и необходимостта от постоянен диалог между бизнеса и държавата – една задължителна предпоставка за подобряване на икономическата среда в страната.

На събитието участваха около 400 представители от различни сектори на бизнеса, посланици и други официални гости. Измежду участниците бяха и управляващият съдружник на PM&P - г-н Владимир Пенков, съдружниците Светлин Адриянов и Светослав Димитров, както и колегите Веляна Христова и Николай Цветанов.

Част от присъстващите се възползваха от възможността и зададоха различни въпроси на Министър председателя. Една от дискутираните теми, повдигната от г-н Пенков, касаеше въвеждането на действително функциониращо семейно подоходно облагане, като мощен двигател за икономическия растеж в Република България и приоритет на държавата за следващите 20-30 години, и по-специално възможности за освобождаване от данъка при инвестиции в образование, интернет, енергийна ефективност, нови автомобили и т.н., и намеренията на правителството в тази насока. Особено оживена дискусия предизвика въпросът с въведената дискриминационна и противозаконна 20%-ва такса за производителите на енергия от ВЕИ, както и изложеният от г-н Пенков в тази връзка кратък анализ на евентуалните негативни последици, особено предвид факта, че секторът отчита най-високия процент на новооткрити фирми в страната и осигурява работни места за близо 10 000 души.