logo-right

Кръгла маса за нова философия в данъчната политика

12 Април 2004

На 07.04.2004 г. се проведе Кръгла маса за данъчните промени. Във форума взе участие и адв. Владимир Пенков в качеството си на Зам. председател на Българската търговско-промишлена палата. С участието на зам. финансовия министър Стамен Тасев и председателя на бюджетната комисия при Народното събрание Нина Радева бяха обсъдени над 20 искания на браншовите организации на бизнеса за промени по трите основни данъчни закони и включително искането за въвеждане на "плосък" данък върху печалбата и доходите на физическите лица. Представителите на бизнеса настояваха за нова философия в данъчната политика с оглед облагане само на реалната печалба и стимулиране инвестициите и създаването на работни места.