logo-right

Национален форум „Рестарт на икономиката“ 2014

17 Февруари 2014

На 11.02.2014 г. в Националния дворец на културата в град София се проведе Национален форум правителство-бизнес „Рестарт на икономиката“. Събитието беше организирано в четири отделни панела, в които участие взеха Министър-председателят Пламен Орешарски, отделни ресорни министри и над 400 представители на бизнеса и официални гости.

Светослав Димитров и Николай Цветанов, които представляваха PM&P на събитието, повдигнаха въпроса и коментираха неяснотите около предстоящите промени в законодателството, регулиращо дейността на предоставящи малки кредити небанковите финансови институции с Вицепремиера г-жа Бобева.  

В контекста на дискусията за необходимите мерки за запазване и увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика, Премиерът Пламен Орешарски още веднъж потвърди намерението на кабинета да бъде запазен плоският данък като форма на данъчно облагане, включително да не бъде променяна ставката на данък добавена стойност – позиция застъпвана неведнъж в последните месеци от представители на PM&P.

Въпроси като намаляването на административната тежест, регулярно разплащане на държавните задължения към бизнеса и своевременното създаване на „електронно правителство“, които са измежду приоритетите за PM&P и за решаването на които дружеството допринася активно под формата на предложения за изменения и допълнения на законодателството и посредством участие в специализирани работни групи, бяха идентифицирани от правителството като основните предпоставки за „рестарт на икономиката“.