logo-right

Годишна конференция на управляващите съдружници от “Lex Mundi” - световната организация на независимите правни фирми, в Лондон

02 Юли 2003

Г-н Владимир Пенков и г-н Иван Марков взеха участие в Конференцията на управляващите съдружници на водещата световна асоциация на независими правни фирми Lex Mundi. Конференцията се проведе в гр. Лондон между 26 и 28 юни 2003 г., като присъстваха повече от 100 управляващи съдружници на водещи правни офиси от Европа, Африка, Азия, Америка и Австралия. На множеството дискусии и работни срещи бяха обсъждани теми за вътрешното устройство на правните офиси, за уреждането на специфични въпроси между съдружници, менажиране на фирмата, ролята на управляващия съдружник като лидер във фирмата, възможностите за постигане на успех в конкурентна и неблагоприятна икономическа среда. Подчертана бе огромната роля на независимостта на правните офиси като участници в работни групи за подобряване на законодателството, което е особено важно за страните в преход, за създаване на по-благоприятна правна и икономическа среда.