logo-right

Интерес в Лондон към приватизацията на морския и речния флот

02 Юли 2003

Г-н Владимир Пенков и г-н Иван Марков взеха участие в проведената на 27.06.2003 г. в Лондон среща с потенциални инвеститори в Български Морски Флот, Българско Речно Плаване и инфраструктурни проекти. Срещата беше организирана от една от водещите английски правни фирми в областта на международно търговско и морско право Ince & Co за възможностите от насърчаване на чуждестранните инвестиции в светлината на последните изменения на българското законодателство и по-специално в материята на приватизацията и следприватизационния контрол. Адв. Пенков и адв. Марков запознаха представителите на повече от 20 чуждестранни компании и банки с инвестиционния климат в България. Основният акцент падна върху възможностите за инвестиции и правната и икономическа рамка в страната. Разисквани бяха и въпроси във връзка с предстоящи големи приватизационни сделки.