logo-right

ПМ&П се застъпва за либерализацията на енергийния пазар

04 Април 2014

На 31.03.2014 г. в Българската търговско-промишлена палата Съветът по иновации и енергийна ефективност проведе кръгла маса на тема „Иновациите в областта на енергийната ефективност в Република България”. На кръглата маса взеха участие представители от малкия и средния бизнес в България, учени от Технически университет София и експерти в областта на енергетиката и енергийната ефективност.

В рамките на мероприятието, нашият колега и съдружник Светослав Димитров, който е и член на Съвета, изнесе презентация на тема „Либерализация на енергийния пазар и значението на енергийната ефективност за него”.

В резултат на представените доклади и проведени дискусии се затвърди позицията, че с либерализацията на енергийния ни пазар, както и с постигане на по-висока степен на енергийна ефективност в страната, ще се повиши конкурентоспособността не само на българските стоки на международните пазари, но и на българската икономика като цяло.

С активното и ангажирано съдействие на енергийния екип на ПМ&П бе подготвен списък с препоръки, които да бъдат предоставени на вниманието на Министъра на икономиката и енергетиката.