logo-right

Нов участник на пазара на текстилни материали

21 Април 2003

На 14.04.2003 г. в офиса на ЛИК Пенков Марков и партньори в София Хензел Текстил ГмбХ, Германия и Д. Гранузис С. А., Гърция учредиха смесеното дружество с ограничена отговорност “Хензел Текстил България” ООД.