logo-right

! Първа в България професионална застраховка за дейността на правен офис

02 Юли 2003

През 2003 г ЛИК – Пенков, Марков и партньори стана първият правен офис в България, с професионална застраховка за дейността си. Договорът за застраховка беше сключен със Застрахователно и Презастрахователно дружество AIG България със застрахователна сума в размер на 1 милион ЕВРО. С това дружеството покрива всички международни изисквания за правните офиси и се утвърждава на водещо място на пазара на правни услуги в България.