logo-right

Европейска среща на работната група на LEX MUNDI по процесуално представителство, арбитраж и разрешаване на спорове

11 Юни 2014

Представителите на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, Веляна Христова и Василена Горанова, изнесоха презентация в рамките на  европейската среща на работната група по процесуално представителство, арбитраж и разрешаване на спорове към LEX MUNDI, проведенa на 5-ти и 6-ти  юни 2014 г. в Краков, Полша. Основна тема на презентацията бяха възможните средства за защита на кредиторите срещу недобросъвестни действия на длъжниците, насочени към намаляване на имуществото, годно да послужи за удовлетворяване, както и към създаване на затруднения за удовлетворяването на вземанията на кредиторите.

Колегите ни взеха активно участие и в последвалия панел за въпроси и дискусии - част от събитието на LEX MUNDI, на което присъстваха над 20 представители от повече от 15 държави. От страна на „Пенков, Марков и партньори“, като домакин на предстоящата през 2015-та година европейска среща на работната група, бяха поставени въпроси относно темите, които биха могли да бъдат включени в дневния ред на събитието догодина.

По време на срещата се проведоха и редица обсъждания относно възможностите за оптимизиране на сътрудничеството и подобряване на координацията между членовете на LEX MUNDI в различните юрисдикции.