logo-right

20 годишнина на Jurismus и посещение на Съда на Европейския съюз в Люксембург

20 Юни 2014

В рамките на честването на 20 годишнината на Jurismus – младежката организация на Eurojuris International, което се състоя между 12 и 15 юни в Люксембург, нашите колеги Александър Стефанов и Николай Цветанов посетиха Съда на Европейския съюз, където бяха изнесени лекции и бяха обсъдени добрите практики при подготовка и участие в съдебни процедури пред Съда.

Като част от същото събитие участниците имаха възможност да изслушат презентации на местни банкери относно промените в режима на банковата тайна в страната и предстоящото разкриване на информация на европейските данъчни органи, включително визията им за предотвратяване на вредоносните последици от това разкриване на информация чрез своевременно лично уведомяване на националните органи по приходите от всеки вложител с данъчната му декларация.