logo-right

„Пенков, Марков и партньори” участва с презентация в семинар на тема „Нова регулаторна рамка на телекомуникационния сектор”

09 Юни 2006

На 30.05.2006 г. се проведе телекомуникационен семинар организиран от Юкономикс и Американския университет в България. Във форума участваха представители на всички водещи телекомуникационни оператори в България.

Адв. Светослав Димитров, ръководител на звено „IT, Медии и телекомуникации в „Пенков, Марков и партньори” бе поканен да изнесе презентация на тема „Изграждане на далекосъобщителна инфраструктура – правни проблеми”.

Разискваните в презентацията проблеми предизвикаха голям интерес и множество въпроси от страна на участващите далекосъобщителни оператори, като с активното участие на представителите на „Пенков, Марков и партньори” всички получиха своите отговори.

Със своето участие в този голям телекомуникационен форум и споделянето на своя опит в телекомуникациите „Пенков, Марков и партньори” за пореден път доказа, че е водещата правна кантора в България.